GENERALFORSAMLING – MÅBJERG IF – 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for Måbjerg IF tirsdag d. 23. juni kl. 20.45 i Måbjerg Idrætshus, Bjerregårdsvej 1.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen,

Bestyrelsen for Måbjerg IF