Fritidspas

Indmeldelse for spillere med fritidspas. Passet skal afleveres til træneren, eller i postkassen foran klubhuset.