Pædofilpolitik

Pædofilipolitik

Klubbens politik mod pædofili

Måbjerg IF ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 18 år mod pædofili.

Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til.

Dernæst benytter Måbjerg IF sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år, er anmeldt eller dømt for pædofili.

Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år.

En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i Det Centrale Kriminalregister bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig samtykkeerklæring, før DBU og de enkelte klubber må søge oplysninger på de pågældende i registret.”

Formel oplysning om politik om pædofili

Måbjerg IF forbeholder sig til ret til at indhente oplysninger om ansatte og nyansatte trænere og ledere, med direkte tilknytning til børn og unge under 18 år i henhold til bekendtgørelsen om behandling af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36″.

Samtykkeerklæring samt konsekvenser af anmeldelser om og domme for pædofili i.f.m. ansættelseskontrakt:

“Såfremt trænere eller ledere med tilknytning til ungdomsafdelingen ifølge registret er anmeldt for eller dømt for forhold i relation til Straffelovens paragraf 222, 224, 225 og 235 eller dele af 210 og 232 forbeholder Måbjerg IF sig ret til at afvise et kommende ansættelsesforhold.

Indhentningen af oplysningerne kræver samtykkeerklæring fra hver enkelt. Såfremt den pågældende ikke tillader eller ønsker at give dette samtykke forbeholder Måbjerg IF sig ret til at afvise et kommende ansættelsesforhold.

Måbjerg IF indhenter oplysningerne årligt i april/maj måned, samt ved alle nyansættelser uanset tidspunkt på året.”

Formelle konsekvenser

“Ingen trænere/ledere for børn og unge under 18 år kan opnå ansættelse, såfremt de er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens paragraf 222 og 223.

Trænere/ledere for børn og unge under 18 år, der ikke giver skriftligt samtykke til at indhente oplysninger i henhold til bekendtgørelsens §36 vedrørende anmeldelser eller straffe i henhold til Straffelovens paragraf 222 og 223”.

Retningslinier og procedurer

A: Følgende grupper kontrolleres:
– Trænere og holdledere for børn og unge under 15 år.

B: Interval for kontrol:
– Ved nyansættelser.
– efter de gældende lovkrav

C: Oplysningerne søges og indehaves af :
– Medlemsansvarlig – Christian Bødstrup.

Ovennævnte person er underlagt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder.

Dokumenter og vejledning

Kriminalregistret kræver, at der udfyldes to blanketter per forespørgsel i form af en anmodning om forespørgsel på den pågældende samt en samtykkeerklæring underskrevet af den pågældende.

Har du spørgsmål til ovenfor stående, kan du kontakte formanden.