Ekstraordinær generalforsamling i Rock I Holstebro

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Kulturforeningen Rock i Holstebro onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.30 i Måbjerg Idrætshus, Bjerregårdsvej 1, 7500 Holstebro.

 

 

 

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til bestyrelsen
a. Der udpeges 1 medlem direkte af Måbjerg IFs bestyrelse for en 2-årig periode
b. Der vælges 3 medlemmer for en 2-årig periode
c. Der vælges 3 medlemmer for en 1-årig periode
3. Valg af suppleant
4. Valg af revisor
5. Evt.

 

På vegne af Måbjerg IFs bestyrelse
Ivan Frederiksen, Fmd.

 

Bemærk:
Adgang og stemmeret har ifølge vedtægterne følgende:
1. Medlemmer af Måbjerg IF. Børn under 18 år repræsenteres gennem én forælder
2. Bestyrelsesmedlemmer i ”Kulturforeningen Rock i Holstebro”
3. Frivillige til RIH-arrangementer