Generalforsamling i Rock I Holstebro

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 26. september 2018 kl. 19.00 i Måbjerg Idrætshus

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af revideret regnskab

4. Evt. indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af suppleant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Adgang og stemmeret har:

– Medlemmer af Måbjerg IF. Er medlemmet under 18 år, kan medlemmet repræsenteres af forældre til denne
– Medlemmer af Rock i Holstebros bestyrelse
– Frivillig ved Rock I Holstebro 2018