Generalforsamling i Kulturforeningen Rock I Holstebro

Generalforsamling i Rock I holstebro

Dagsorden som følger:

Måbjerg If’s klubhus torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.30

Dagsorden iflg. Vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Evt. indkomne forslag.
  1. Fra Måbjerg: Overskudes skal fremover går til en ungdomsfond.
 1. Valg til bestyrelsen
 2. Maibrit Ringsted – Modtager genvalg
 3. Troels Vad – Modtager genvalg
 4. Jan Nonboe – Modtager genvalg
 5. Pia Kragh – Modtager ikke genvalg
 6. Valg af suppleant
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt