GENERALFORSAMLING – MÅBJERG IF – 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for Måbjerg IF tirsdag d. 29. marts kl. 20.15 i Måbjerg Idrætshus, Bjerregårdsvej 1.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Måbjerg IF