Generalforsamling i Måbjerg IF

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for Måbjerg IF torsdag d. 22. marts kl.
20.30 i Måbjerg Idrætshus, Bjerregårdsvej 1.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde
senest 5 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Måbjerg IF